Činnost

Text

Zabývám se studiem nejenergetičtějších částic přilétajících z vesmíru. Primární kosmické záření (nabité částice) o ultra-vysokých energiích (1018-20 eV) interaguje vysoko v atmosféře a vytváří rozsáhlé spršky sekundárních částic. Takovéto spršky zkoumám pomocí dat největšího současného experimentu na světě - Observatoře Pierra Augera. Dále jsem členem budovaného experimentu gama záření Cherenkov Telescope Array a dalšího připravovaného experimentu SWGO, které budou zkoumat fotony o energiích 1010-14 eV.
Fyzika kosmického záření: složení primárních částic, testování modelů hadronických interakcí, šíření kosmického záření vesmírem, energetická kalibrace detektorů a detekce sekundárních mionů pomocí Resistive Plate Chambers (RPC).
Fyzika gama záření: detekční možnosti zobrazovacích a nezobrazovacích čerenkovských detektorů.

ORCID 0000-0002-7945-3605
ResearcherID G-8440-2014