Činnost

Text
  • Příprava vzorků pro mikroskopii
  • Růst krystalů ve spolupráci s vědeckými pracovníky
  • Příprava experimentů - postupy
  • Laboratorní měření v magnetickém poli