Činnost

Text

Ve  skupině Ing. Alice Hospodkové, Ph.D. se zabývám charakterizací struktur InGaN/GaN kvantových jam. Mezi užívané experimentální metody patří především fotoluminiscence a katodoluminiscence, již lze kombinovat s dalšími charakterizačními technikami v elektronovém mikroskopu (např. prvková analýza pomocí EDX). Mám také určité zkušenosti se simulacemi pásových struktur polovodičů v softwaru nextnano++.

ORCID 0000-0002-9344-4174
Researchgate F_Hajek