Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Terahertzová magneto spektroskopie v supravodivých vrstvách běžící GAČR » Standardní Ing. Christelle Kadlec, Dr. 2021 2024
Ladění terahertzové odezvy dielektrických materiálů a metamateriálových struktur GAČR » Standardní Ing. Christelle Kadlec, Dr. 2014 2016