Život biomolekuly ve filmu

Anotace

Existuje mnoho fyziologicky relevantních biomolekulárních interakcí, které jsou vysoce heterogenního charakteru a proto mohou být rozklíčovány pouze detailním studiem na úrovni jednotlivých molekul. Současné zobrazovací metody však dokážou rozlišit jen takové molekuly, které jsou buď ukotvené na povrch nebo zvýrazněné fluorescenčními značkami, což ale mění jejich přirozené chování. Nedávno jsem vyvinula novou revoluční metodu – Nanofluidickou rozptylovou mikroskopii (NZM) - jejíž bezprecedentní rozlišení umožňuje tato omezení obejít a zobrazit volně se pohybující jednotlivé proteiny bez použití fluorescenčních značek. Nicméně studium interakcí mezi proteiny zůstává obtížné vzhledem ke krátkému času, který proteiny setrvávají v zorném poli mikroskopu. Tento projekt vyvine novou generaci NZM, která umožní studium molekulárních interakcí. Řešením je využití principu elektrostatických a entropických pastí, které budou navrženy tak, aby zachytily vysoké množství molekul v uzavřeném prostoru nanofluidického reaktoru na dostatečně dlouhou dobu.