1. Procedia Structural Integrity 43 (2023) 166-171.
 2. J. Pinc, A. Školáková, V. Hybášek, Š. Msallamová, P. Veřtát, P. Ashcheulov, M. Vondráček, J. Duchoň, I. McCarroll, M. Hývl, S. Banerjee, J. Drahokoupil, J. Kubásek, D. Vojtěch, J. Čapek
  Bioactive Materials 27 (2023) 447(1)-460(14).
 3. Journal of Materials Science 58 (2023) 10043-10057.
 4. M. Balog, M. Marques de Castro, J. Čapek, P. Švec Jr, M. Takáčová, L. Csáderová, E. Sedláčková, E. Švastová, A. Školáková, D. Dvorský, J. Pinc, V. Hybášek, J. Kubásek, P. Krížik, J. Skiba, O. Bajana, A. M. H. Ibrahim
  Journal of Materials Research and Technology 25 (2023) 4510-4527.
 5. P. Salvetr, A. Školáková, J. Kotous, J. Drahokpupil, D. Melzer, Z. Jansa, Č. Donik, A. Gokham, Z. Nový
  Materials 16 (2023) 1-14.
 6. Metals 12 (2022) 1-13.
 7. Materials Chemistry and Physics 280 (2022) 125859(1)-125859(5).
 8. J. Pinc, J. Kubásek, J. Drahokoupil, J. Čapek, D. Vojtěch, A. Školáková
  Materials 15 (2022) 8703-.
 9. P. Salvetr, A. Školáková, D. Melzer, M. Brázda, J. Duchoň, J. Drahokoupil, P. Svora, Š. Msallamová, P. Novák
  Materials Science and Engineering A 857 (2022) 144084-.
 10. K. Hosová, J. Pinc, A. Školáková, V. Bartůněk, P. Veřtát, T. Školáková, F. Průša, D. Vojtěch, J. Čapek
  Metals 11 (2021) 499
 11. A. Školáková, J. Körberová, P. Kratochvíl, P. Salvetr, D. Deduytsche, P. Novák
  Materials Chemistry and Physics 271 (2021) 124941(1)-124941(32).
 12. J. Pinc, A. Školáková, P. Veřtát, J. Duchoň, J. Kubásek, P. Lejček, D. Vojtěch, J. Čapek
  Materials Science and Engineering A 824 (2021) 141809-141823.
 13. J. Pinc, M. Španko, L. Lacina, J. Kubásek, P. Ashcheulov, P. Veřtát, A. Školáková, O. Kvítek, D. Vojtěch, J. Čapek
  Materials Today Communications 28 (2021) 102556-102569.
 14. J. Pinc, A. Školáková, P. Veřtát, J. Čapek, Z. Žofková, L. Rieszová, S. Habr, D. Vojtěch
  Manufacturing Technology 20 (2021) 484-491.
 15. A. Školáková, T. Lovaši, J. Pinc, Z. Kačenka, L. Rieszová, Z. Žofková
  Manufacturing Technology 20 (2021) 668-676.
 16. A. Školáková, P. Salvetr, J. Leiner, T. Lovaši, P. Novák
  Molecules 25(8) (2020) 1912 (1)-1912 (13).
 17. F. Průša, M. Cabibbo, A. Šenková, V. Kučera, Z. Veselka, A. Školáková, D. Vojtěch, J. Cibulková, J. Čapek
  Journal of Alloys and Compounds 835 (2020) 155308(1)-155308(19).
 18. A. Školáková, J. Leitner, P. Salvetr, P. Novák, D. Deduytsche, J. Kopeček, Ch. Detavernier, D. Vojtěch
  Materials Chemistry and Physics 230 (2019) 122-130.
 19. F. Průša, J. Šesták, A. Školáková, P. Novák, P. Haušild, M. Karlík, P. Minárik, J. Kopeček, F. Laufek
  Materials Science and Engineering A 761 (2019) 138020 – 1-138020 – 20.
 20. P. Novák, P. Salvetr, A. Školáková, M. Karlík, J. Kopeček
  Materials Science Forum 891 (2017) 447-451.
 21. P. Novák, H. Moravec, V. Vojtěch, A. Knaislová, A. Školáková, T. F. Kubatík, J. Kopeček
  Materiali in Tehnologije 61 (2017) 141-144.
 22. P. Salvetr, A. Školáková, J. Kopeček, P. Novák
  Acta Metallurgica Slovaca 23 (2017) 141-146.
 23. P. Novák, B. Kadecová, P. Salvetr, A. Knaislová, A. Školáková, M. Karlík, J. Kopeček
  Procedia Engineering 184 (2017) 681-686.
 24. P. Novák, A. Michalcová, A. Školáková, F. Průša, J. Kříž, I. Marek, T.F. Kubatík, M. Karlík, P. Haušild, J. Kopeček
  Acta Physica Polonica A 128 (2015) 561-563.
 25. P. Novák, P. Pokorný, V. Vojtěch, A. Knaislová, A. Školáková, J. Čapek, M. Karlík, J. Kopeček
  Materials Chemistry and Physics 155 (2015) 113-121.
 26. P. Novák, A. Školáková, V. Vojtěch, A. Knaislová, P. Pokorný, H. Moravec, J. Kopeček, M. Karlík, T.F. Kubatík
  Application of Microscopy and X-ray Diffraction in Optimization of the Production of NiTi Alloy by Powder Metallurgy
  Manufacturing Technology 14 (2014) 387-392.