Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Holografické fotonické krystaly s modrou fází: od mikrolaserů po plně optické přepínání (HOLOBLUE_LA) běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency Ing. Alexej Bubnov, Ph.D. 2023 2025
Chiralita jako nástroj kontroly fotosenzitivity supramolekulárního uspořádání (SUPRA-CHIRAL) běžící GAČR » Standardní Ing. Alexej Bubnov, Ph.D. 2022 2024
Design funkčních fotochromních samouspořádávajících se materiálů a kompozitů pro pokročilé fotonické aplikace (CZE-WAT-LCs) MŠMT » Mobility Ing. Alexej Bubnov, Ph.D. 2020 2022
Inteligentní supramolekulární fotochromní nanostruktury GAČR » Standardní Ing. Alexej Bubnov, Ph.D. 2019 2021
Perspektivní chirální materiály se spontánním uspořádáním pro fotonické aplikace: struktury a vlastnosti (IoP-WAT-LC) MŠMT » Mobility Ing. Alexej Bubnov, Ph.D. 2013 2014
Perspektivní funkční materiály spontánně se uspořádávající na vzdálenosti nanometrů: struktury a vlastnosti (PFMnano) GA AVČR » Mezinárodní spolupráce Ing. Alexej Bubnov, Ph.D. 2012 2015
Smektické kapalně- krystalické materiály s polárním uspořádáním v molekulárním a nano měřítku (SLCMnano) Ostatní programy » Ostatní mezinárodní programy Ing. Alexej Bubnov, Ph.D. 2010 2011
Nové funkční materiály s mesogenními molekulami obsahujícími fluorované řetězce a fotocitlivé skupiny (FunMesMat) GA AVČR » Standardní Ing. Alexej Bubnov, Ph.D. 2009 2011