Činnost

Text

Fyzika a fyzikální chemie organických materiálů, obzvláště funkčních kapalných krystalů (dále KK), kapalně krystalických monomerů/polymerů/kompozitů a souvisejících látek včetně fotsensitivnich nanomateriálů a nanostruktur. Hlavními vědeckými zájmy jsou: vztah chemické struktury a fyzikálních vlastností KK a kompozitních materiálů, DSC, příprava a studium směsí KK, charakterizace fází nových kapalně krystalických materiálů/monomerů/polymerů studium základních parametrů KK (polarizace, viskozita, úhel náklonu molekul, doba přepínání, krok šroubovice, atd.) různými metodami: optické a elektrooptické vlastnosti KK, SAXS & WAXS, Ramanovská a dielektrická spektroskopie.

ORCID 0000-0002-6337-2210
Researcher ID G-6020-2014
Scopus Author ID 7004195251
LinkedIn