Smrt na magnetech

Text

Tato práce je určitým krokem k pochopení mechanizmu řízení a kontroly buněčné proliferace, růstu nádoru a apoptózy pod vlivem vnějších mechanických sil. V našich experimentech byly použity struktury mikromagnetů s velikostí řádkování blízké velikosti buňky, což umožnilo podrobně prozkumat vliv gradientu magnetického pole na funkce nádorových buněk. Pomocí kombinace biologických postupů a matematického modelování se podařilo prokázat, že pomocí určité konfigurace lokálního magnetického pole je možné dosáhnout apoptózy rakovinových buněk. Vysoký gradient magnetického pole generovaný mikromagnety vyvolával u THP-1 nádorových buněk zvětšení objemu (swelling), zvýšení hladiny oxidačních látek v buňce (ROS), zpomalení proliferace a následovně i buněčnou smrt. Tyto jevy se podařilo objasnit v rámci fyzikálních modelů, což otevírá zajímavý směr magnetické terapie bez použití chemických agentů.

 

907.jpg
Popis
Statické vysoce gradientní magnetické pole vyvolává tzv. „swelling“ a následně smrt rakovinových buněk THP-1. Označení M50 a M100 je použito pro mikromagnety s periodickou strukturou 100 a 50 mikronů.