Ovlivňování signální dráhy proteinu mTOR prostřednictvím nanočástic: Kritický přehled literatury

Text

Savčí cílové proteiny rapamycinu (mTOR) jsou při rakovinách nadměrně exprimovány nebo mutovány. Klinická inhibice signalizace mTOR jako terapeutická strategie v onkologii však ukazuje spíše omezený pokrok. Zde kriticky analyzujeme současnou literaturu o modulaci aktivity mTOR nanočásticemi, demonstrujeme složitost buněčných odpovědí na funkcionalizované nanočástice a zdůrazňujeme výzvy spočívající v identifikaci molekulárních mechanismů signalizace mTOR ovlivněných nanočásticemi.