Efektivní strategie dodávky magnetických kmenových buněk v terapii poranění míchy

Text

Poranění míchy (SCI) doprovází významná úmrtnost a morbidita. V této studii byl sestaven magnetický systém, který byl následně použitý k nahromadění kmenových buněk označených superparamagnetickými nanočásticemi oxidu železa (SPION) v určitém místě míšní léze. Výsledky ukázaly, že rychlé podání a cílený transport kmenových buněk lze provést pomocí tohoto neinvazivního magnetického systému. Pro budoucí aplikace má navržená strategie cíleného transportu výhody především pro léčbu onemocnění, která vyžadují rychlou transplantaci kmenových buněk.