Buněčná smrt vyvolaná ozonem a různými druhy nízkoteplotního plazmatu: perspektivy a limitace v terapii

Text

V letošním roce došlo k významnému pokroku v oblasti výzkumu nízkoteplotního plazmatu. Skupině z Fyzikálního ústavu se ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny podařilo přispět k pochopení mechanizmu účinku nízkoteplotního plazmatu a porovnat jej s účinky ozonu na buněčných a bakteriálních kulturách. Studie byla provedena pomocí patentovaného zdroje nízkoteplotního plazmatu a ukazuje, jak různé druhy nízkoteplotního plazmatu způsobují buněčnou smrt prostřednictvím tvorby různých typů reaktivních intracelulárních forem kyslíku/dusíku. Výsledky ukazují, že biologická odezva vyvolaná nízkoteplotním plazmatem závisí na typu buněk, chemickém složení plazmatu a délce expozice. Variace těchto parametrů umožňuje cílené použití nízkoteplotního plazmatu v širokém spektru biomedicínských aplikací.

 

monokrystaly2.png
Popis
(a) plazmová tryska, (b) průřez plazmové trysky, (c) deaktivace bakterií P. aeruginosa a S. aureus působením ozonu, heliového a atmosférického plazmatu, (d) AFM analýza povrchu buněčných membrán po působení ozonu, heliového a vzdušného plazmatu.