Supravodivost se symetrií d-vlny v silně korelovaném materiálu PuCoGa5

Text

Článek referuje o existenci supravodivosti těžkých fermionů v silně korelovaném materiálu PuCoGa5 s rekordně vysokou teplotou přechodu Tc=18,5 K. Pomocí bodově kontaktní spektroskopie se nám podařilo prokázat, že vlnová funkce v supravodivém stavu má symetrii d vlny, to jest, obsahuje čtyři uzlové body a že elektronové párování (přitažlivá interakce) je velmi pravděpodobně důsledkem spinových fluktuací téměř lokalizovaných elektronových stavů.

Prvoprincipielní výpočty elektronové struktury, které doplňují experimentální pozorování, započtením složitou multipletovou strukturu f- elektronových stavů poukázaly na možnou příčinu vzniku pozorovaných spinových fluktuací.