Realizace základního stavebního kamene Hundova kovu

Anotace

Vědecká komunita dnes intenzivně hledá nové materiály, které by vykazovaly supravodivost i při pokojové teplotě, čímž by se vyřešily mnohé z problémů dnešních informačních technologií. Detailní pochopení elektronových vlastností Hundových kovů a jejich dílčích složek by mohlo toto hledání výrazně zefektivnit.

Napůl magnet, napůl polovodič: Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR představili antiferomagnetickou polovodičovou součástku

Anotace

Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky spolu s kolegy z Bercelony, Berkeley a Halle představili v práci nazvané “Anisotropic magnetoresistance in an antiferromagnetic semiconductor” experimentální součástku, jejíž funkce je založena na spinu elektronu a která využívá antiferomagnetický polovodič Sr2IrO4.