Akustické zařízení, senzory a jejich integrace s diamantem

Charakterizaci tenkovrstvých materiálů, zejména diamantů

Chemické depozice z plynné fáze monokrystalických a nanokrystalických diamantových vrstev

Polovodiče – elektronické vlastnosti a zařízení