1. P. Pokorný, M. Hruška, M. Novotný, J. More Chevalier, P. Fitl, S. Chertopalov, T. Kiba, M. Kawamura, M. Vrňata, J. Lančok
  Vacuum 221 (2024) 112880(1)-112880(8).
 2. Z. Hajiahmadi, M. Khazaei, A. Ranjbar, A. Mostafaei, S. Chertopalov, T. D. Kühne, G. Cuniberti, H. Hosano, H. Raebiger, K. Ohno
  Computational Materials Science 228 (2023) 112364(1)-112364(7).
 3. A. Olshtrem, E. Miliutina, P. Sajdl, V. Burtsev, M. Erzina, M. Vondráček, P. Postnikov, J. Lančok, V. Svorcik, S. Chertopalov, O. Lyutakov
  Chemical Engineering Journal 476 (2023) 146399(1)-146399(10).
 4. V. Buravets, A. Olshtrem, V. Burtsev, O. Gorin, S. Chertopalov, A. Chumakov, M. chwartzkopf, J. Lančok, V. Svorcik, O. Lyutakov, E. Miliutina
  Nanoscale Advances e (2023) 1-10.
 5. M. Buryj, N. Neykova, M. G. Brik, Yu-Min Wang, Z. Remeš, K. Pekárková, V. Babin, M. Davydova, J. Drahokoupil, S. Chertopalov, L. Landová, O. Pop-Georgievski
  Optical Materials 145 (2023) 114445(1)-114445(11).
 6. A. Zabelina, E. Miliutina, D. Zabelin, V. Burtsev, V. Buravets, R. Elashnikov, V. Neubertova, M. Šťastný, D. Popelková, J. Lančok, S. Chertopalov, M. Paidar, A. Trelin, A. Michalcová, V. Švorčík, O. Lyutakov
  Chemical Engineering Journal 454 (2023) 140441(1)-140441(11).
 7. L. Volfová, S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, P. Hruška, J. Čížek, M. Vondráček, M. Novotný, M. Butterling, M. O. Liedke, A. Wagner, J. Lančok
  Applied Surface Science 608 (2023) 155128(1)-155128(10).
 8. Materials 16 (2023) 1591(1)-1591(14).
 9. M. Buryj, A. M. Gaston-Bellegarde, J. Pejchal, F. Levchenko, Z. Remeš, K. Pekárková, V. Babin, S. Chertopalov
  Crystals 13 (2023) 562(1)-562(14).
 10. Radiation Measurements 163 (2023) 1069329(1)-1069329(11).
 11. M. Buryj, V. Babin, N. Neykova, Yu-Min Wang, Z. Remeš, K. Pekárková, F. Dominec, M. Davydova, J. Drahokoupil, S. Chertopalov, L. Landová, Ognen Pop-Georgievski
  Materials 16 (9) (2023) 3294(1)-3294(20).
 12. Optical Materials 137 (2023) 113556(1)-113556(7).
 13. A. Olshtrem, I. Panov, S. Chertopalov, K. Zaruba, B. Vokata, P. Sajdl, J. Lančok, J. Storch, V. Církva, V. Svorcik, M. Kartau, A. S. Karimullah, J. Vana, O. Lyutakov
  Advanced Functional Materials - (2023) 2212786(1)-2212786(8).
 14. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, J. Bulíř, M. Vondráček, L. Fekete, P. Jiricek, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok
  Plasma Processes and Polymers e (2022) 2100102(1)-2100102(14).
 15. Journal of Alloys and Compounds 895 (2022) 162671(1)-162671(17).
 16. J. More Chevalier, S.A. Irimiciuc, L. Volfová, L. Fekete, S. Chertopalov, M. Poupon, E Duverger-N´edellec, L. Herve, M. Novotný, O. Perez, J. Lančok
  Thin Solid Films 742 (2022) 139042(1)-139042(9).
 17. Optical Materials 123 (2022) 111940(1)-111940(5).
 18. Materials 15 (2022) 2261(1)-2261(18).
 19. V. Neubertova, O. Guselnikova, Y. Yamauchi, A. Olshtrem, S. Rimpelova, E. Čižmár, M. Orendáč, J. Duchoň, L. Volfová, J. Lančok, V. Herynek, P. Fitl, P. Ulbrich, L. Jelinek, P. Schneider, J. Kosek, P. Postnikov, Z. Kolska, V. Svorcik, S. Chertopalov, O. Lyutakov
  Chemical Engineering Journal 446 (2022) 136939(1)-136939(10).
 20. P. Pokorný, M. Novotný, J. More Chevalier, Y. Dekhtyar, M. Romanova, M.Davídková, S. Chertopalov, P. Fitl, M. Hruška, M. Kawamura, T. Kiba, J. Lančok
  Vacuum 205 (2022) 111377(1)-111377(6).
 21. Applied Surface Science 606 (2022) 154868(1)-154868(9).
 22. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok, M. Agop
  Materials 15 (2022) 2769
 23. Thin Solid Films 731 (2021) 138746(1)-138746(8).
 24. Vacuum 193 (2021) 110528(1)-110528(10).
 25. Journal of Applied Physics 130 (2021) 085301(1)-085301(12).
 26. A. Zabelina, D. Zabelin, E. Miliutina, J. Lančok, V. Svorcik, S. Chertopalov, O. Lyutakov
  Journal of Materials Chemistry 9 (2021) 17770-17779.
 27. Applied Physics B: Laser and Optics 127 (2021) 127-140.
 28. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, J. Lančok, V. Craciun
  Coatings 11 (2021) 762(1)-762(17).
 29. A. Olshtrem, S. Chertopalov, O. Guselnikova, R. R Valiev, M. Cieslar, E. Miliutina, R. Elashnikov, P. Fitl, P. Postnikov, J. Lančok, V. Svorcik, O. Lyutakov
  2D Materials 8 (2021) 045037(1)-045037(13).
 30. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok
  Materials 14 (2021) 7336(1)-7336(13).
 31. Materials 14 (2021) 7576
 32. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok
  Journal of Applied Physics 130 (2021) 243302(1)-243302(10).
 33. Applied Surface Science 555 (2021) 149679(1)-149679(16).
 34. M. J. Langenderfer, W. G. Fahrenholtz, S. Chertopalov, Y. Zhou, V. N. Mochalin, C. E. Johnson
  Ceramics International 46 (2020) 6951-6954.
 35. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, V. Craciun, M. Novotný, J. Lančok
  Plasma Processes and Polymers 17 (2020) 2000136(1)-2000136(9).