1. A. Zabelina, E. Miliutina, D. Zabelin, V. Burtsev, V. Buravets, R. Elashnikov, V. Neubertova, M. Šťastný, D. Popelková, J. Lančok, S. Chertopalov, M. Paidar, A. Trelin, A. Michalcová, V. Švorčík, O. Lyutakov
  Chemical Engineering Journal 454 (2023) 140441(1)-140441(11).
 2. L. Volfová, S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, P. Hruška, J. Čížek, M. Vondráček, M. Novotný, M. Butterling, M. O. Liedke, A. Wagner, J. Lančok
  Applied Surface Science 608 (2023) 155128(1)-155128(10).
 3. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, J. Bulíř, M. Vondráček, L. Fekete, P. Jiricek, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok
  Plasma Processes and Polymers e (2022) 2100102(1)-2100102(14).
 4. Journal of Alloys and Compounds 895 (2022) 162671(1)-162671(17).
 5. J. More Chevalier, S.A. Irimiciuc, L. Volfová, L. Fekete, S. Chertopalov, M. Poupon, E Duverger-N´edellec, L. Herve, M. Novotný, O. Perez, J. Lančok
  Thin Solid Films 742 (2022) 139042(1)-139042(9).
 6. Optical Materials 123 (2022) 111940(1)-111940(5).
 7. Materials 15 (2022) 2261(1)-2261(18).
 8. P. Pokorný, M. Novotný, J. More Chevalier, Y. Dekhtyar, M. Romanova, M.Davídková, S. Chertopalov, P. Fitl, M. Hruška, M. Kawamura, T. Kiba, J. Lančok
  Vacuum 205 (2022) 111377(1)-111377(6).
 9. Applied Surface Science 606 (2022) 154868(1)-154868(9).
 10. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok, M. Agop
  Materials 15 (2022) 2769
 11. V. Neubertova, O. Guselnikova, Y. Yamauchi, A. Olshtrem, S. Rimpelova, E. Čižmár, M. Orendáč, J. Duchoň, L. Volfová, J. Lančok, V. Herynek, P. Fitl, P. Ulbrich, L. Jelinek, P. Schneider, J. Kosek, P. Postnikov, Z. Kolska, V. Svorcik, S. Chertopalov, O. Lyutakov
  Chemical Engineering Journal 446 (2022) 136939(1)-136939(10).
 12. Applied Surface Science 555 (2021) 149679(1)-149679(16).
 13. Materials 14 (2021) 7576
 14. Vacuum 193 (2021) 110528(1)-110528(10).
 15. Journal of Applied Physics 130 (2021) 085301(1)-085301(12).
 16. A. Zabelina, D. Zabelin, E. Miliutina, J. Lančok, V. Svorcik, S. Chertopalov, O. Lyutakov
  Journal of Materials Chemistry 9 (2021) 17770-17779.
 17. Applied Physics B: Laser and Optics 127 (2021) 127-140.
 18. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, J. Lančok, V. Craciun
  Coatings 11 (2021) 762(1)-762(17).
 19. A. Olshtrem, S. Chertopalov, O. Guselnikova, R. R Valiev, M. Cieslar, E. Miliutina, R. Elashnikov, P. Fitl, P. Postnikov, J. Lančok, V. Svorcik, O. Lyutakov
  2D Materials 8 (2021) 045037(1)-045037(13).
 20. Thin Solid Films 731 (2021) 138746(1)-138746(8).
 21. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok
  Materials 14 (2021) 7336(1)-7336(13).
 22. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok
  Journal of Applied Physics 130 (2021) 243302(1)-243302(10).
 23. M. J. Langenderfer, W. G. Fahrenholtz, S. Chertopalov, Y. Zhou, V. N. Mochalin, C. E. Johnson
  Ceramics International 46 (2020) 6951-6954.
 24. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, V. Craciun, M. Novotný, J. Lančok
  Plasma Processes and Polymers 17 (2020) 2000136(1)-2000136(9).