Činnost

Text
  • Nanomateriály: výroba, charakterizace, povrchová úprava pro získávání energie. 2D materiály z fáze MAX (MXene). Zkoumání vlastností tenkého filmu MXene.
  • Výroba tenkých vrstev pomocí různých metod (napařování tepelné a elektronovým svazkem, magnetronové naprašování, pulzní laserová depozice, elektrochemické nanášení z roztoku).
  • Materiály pro fotovoltaiku. Samouspořádáváním vytvářené struktury pro vytvoření p-n přechodů.
  • Efektivní absorpce světla a foton-elektronové přeměny.
  • Fullereny a kompozity kov-fulleren.
  • Fyzika povrchu.
  • Zkoumání plazmatu při pulzní laserové depozici.

 

Soubor
CV (PDF, 367 KB)

 

ORCID 0000-0001-7417-8475
ResearcherID: AAM-3502-2020
Scopus Author ID: 57208977251
Google scholar