Činnost

Text
  • Feroelektrické a relaxačně-feroelektrické materiály: uspořádání na krátké vzdálenosti, anharmonická dynamika, dielektrické vlastnosti, feroické domény a doménové stěny, fázové přechody,
  • Krystalografie částečně neuspořádaných systémů (difuzní rozptyl a párová distribuční funkce, včetně synchrotronových a neutronových experimentů), aperiodické materiály,
  • Modelování ab-initio a klasické modelování struktur a dynamických procesů v pevných látkách, víceškálové simulace.

ORCID 0000-0002-3902-8874