Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Kterak nahraditi spin-orbit nekolinearním uspořádáním momentů magnetických běžící GAČR » Standardní Dr. Karel Výborný 2022 2024
Relativistické efekty v odezvě spinově polarizovaných elektronů na vnější pole GAČR » Standardní Dr. Karel Výborný 2015 2017