Kterak nahraditi spin-orbit nekolinearním uspořádáním momentů magnetických

Anotace

Bude zkoumána lineární odezva (na elektrické pole) u magnetických systémů s nekolineárním uspořádáním. Projekt má teoretickou a experimentální část, které jsou navzájem propojeny a týkají se vybraných jevů (magnetorezistence, Kerrův jev a další) a vybraných materiálů (Mn3Sn, Mn3InN, FeF3 a další). Jedním z cílů projektu je najít kombinace jev-materiál, u nichž není nezbytná přítomnost spin-orbitální interakce, ačkoli jinak se její nezbytnost typicky předpokládá.