Činnost

Text

Dr. Kühne se přesunula na FZÚ v září 2020, aby zahájila svůj nezávislý výzkum v Oddělení funkčních materiálů (#18) zaměřený na senzorové aplikace tenkých vrstev. Její současná pozice je financována ze strukturálních fondů EU, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Její výzkum se zaměřuje na vývoj kovových komplexů, které lze deponovat pomocí různých vakuových a mokrých technik za vzniku tenkovrstvých struktur a testováním těchto nových nanomateriálů z hlediska jejich senzorových schopností vůči nebezpečným plynům. Mezi její aktuální výzkumné aktivity patří:

  • Vývoj nových aktivních materiálů a struktur pro chemirezistivní senzory
  • CVD a magnetronové naprašování tenkých kovových filmů a polovodičů
  • Spínatelné magnetické materiály na bázi přechodných kovů a lanthanoidů

 

ORCID 0000-0003-0006-404X
ResearcherID B-2770-2011
SCOPUS ID 56017230700