1. Applied Surface Science 615 (2023) 156203(1)-156203(10).
 2. Materials 16 (2023) 1591(1)-1591(14).
 3. I. Kratochvílová, L. Celbová, P. Ashcheulov, J. Kopeček, L. Klimša, E. Prado, K. Aubrechtová Dragounová, J. Luštinec, J. Macák, P. Sajdl, R. Škoda, J. Bulíř
  Journal of Nuclear Materials 578 (2023) 154333(1)-154333(13).
 4. S. A. Irimiciuc, S. Chertopalov, J. Bulíř, M. Vondráček, L. Fekete, P. Jiricek, M. Novotný, V. Craciun, J. Lančok
  Plasma Processes and Polymers e (2022) 2100102(1)-2100102(14).
 5. Journal of Luminescence 246 (2022) 118779(1)-118779(8).
 6. Š. Havlová, M. Novotný, P. Fitl, J. More Chevalier, J. Remsa, V. Kiisk, M. Kodu, R. Jaaniso, P. Hruška, F. Lukač, J. Bulíř, L. Fekete, L. Lebedová Volfová, M. Vondráček, M. Vrňata, J. Lančok
  Journal of Electronic Materials 56 (2021) 11414-11425.
 7. P. Hruška, J. More Chevalier, M. Novotný, J. Čížek, O. Melikhova, L. Fekete, M. Poupon, J. Bulíř, L. Lebedová Volfová, M. Butterling, M. Oskar Liedke, A. Wagner, P. Fitl
  Journal of Alloys and Compounds 872 (2021) 159744(1)-159744(9).
 8. Thin Solid Films 731 (2021) 138746(1)-138746(8).
 9. Vacuum 193 (2021) 110528(1)-110528(10).
 10. Journal of Applied Physics 130 (2021) 085301(1)-085301(12).
 11. J. More Chevalier, L. Horák, S. Cichoň, P. Hruška, J. Čížek, M.O. Liedke, M. Butterling, A. Wagner, J. Bulíř, P. Hubík, Z. Gedeonová, J. Lančok
  Acta Physica Polonica A 137 (2020) 209-214.
 12. Applied Surface Science 515 (2020) 145968(1)-145968(11).
 13. M. Novotný, P. Hruška, P. Fitl, E. Marešová, Š. Havlová, J. Bulíř, L. Fekete, R. Yatskiv, M. Vrňata, J. Čížek, M.O. Liedke, J. Lančok
  Acta Physica Polonica A 137 (2020) 215-218.
 14. RSC Advances 10 (2020) 20765-20771.
 15. N. Lambert, A. Taylor, P. Hubík, J. Bulíř, J. More Chevalier, H. Karaca, C. Fleury, J. Voves, Z. Šobáň, D. Pogany, V. Mortet
  Diamond and Related Materials 109 (2020) 108003(1)-108003(11).
 16. Applied Surface Science 476 (2019) 271-275.
 17. AIP Advances 9 (2019) 015317(1)-015317(7).
 18. Measurement Science and Technology 29 (2018) 065902(1)-065902(6).
 19. J. Vacek, J. Hrbáč, T. Strašák, V. Církva, J. Sýkora, L. Fekete, J. Bulíř, M. Hromadová, J. Crassous, J. Storch
  ChemElectroChem 5 (2018) 2080-2088.
 20. O. Melikhova, J. Čížek, P. Hruška, M. Vlček, I. Procházka, W. Anwand, M. Novotný, J. Bulíř
  Journal of Physics: Conference Series 791 (2017) 012018(1)-012018(4).
 21. Vacuum 143 (2017) 438-443.
 22. N. Abdellaoui, A. Pereira, M. Novotný, J. Bulíř, P. Fitl, J. Lančok, B. Moinea, A. Pillonnet
  Applied Surface Science 418 (2017) 517-521.
 23. G.A. Bleykher, A.O. Borduleva, A.V. Yuryeva, V.P. Krivobokov, J. Lančok, J. Bulíř, J. Drahokoupil, L. Klimša, J. Kopeček, L. Fekete, R. Čtvrtlìk, J. Tomaštik
  Surface & Coatings Technology 324 (2017) 111-120.
 24. J. Čížek, O. Melikhova, P. Hruška, M. Vlček, W. Anwand, M.O. Liedke, M. Novotný, J. Bulíř
  Acta Physica Polonica A 132 (2017) 1579-1584.
 25. J. Hrbáč, T. Strašák, L. Fekete, V. Ladányi, J. Bulíř, M. Krbal, J. Žádný, J. Storch, J. Vacek
  ChemElectroChem 4 (2017) 3047-3052.
 26. M. Novotný, J. Šebera, A. Bensalah-Ledoux, S. Guy, J. Bulíř, P. Fitl, J. Vlček, D. Zákutná, E. Marešová, P. Hubík, I. Kratochvílová, M. Vrňata, J. Lančok
  Journal of Materials Research 31 (2016) 163-172.
 27. V. Mortet, D. Trémouilles, J. Bulíř, P. Hubík, L. Heller, E. Bedel-Pereira, A. Soltani
  Applied Physics Letters 108 (2016) 152106 (1)-152106 (4).
 28. M. Novotný, E. Marešová, P. Fitl, J. Vlček, M. Bergmann, M. Vondráček, R. Yatskiv, J. Bulíř, P. Hubík, P. Hruška, J. Drahokoupil, N. Abdellaoui, M. Vrňata, J. Lančok
  Applied Physics A-Materials Science & Processing A (2016) 122-225.
 29. Applied Physics A-Materials Science & Processing 122 (2016) 412(1)-412(7).
 30. Plasma Processes and Polymers 13 (2016) 970-980.
 31. R. J. Peláez, C. N. Afonso, M. Škereň, J. Bulíř
  Applied Surface Science 374 (2016) 61-64.
 32. P. Hruška, J. Čížek, W. Anwand, J. Bulíř, J. Drahokoupil, J. Stráská, O. Melikhova, I. Procházka, J. Lančok
  Journal of Physics: Conference Series 674 (2016) 012024(1)-012024(6).
 33. R. J. Pelaez, C.N. Afonso, M. Skeren, J. Bulíř
  Nanotechnology 26 (2015) 015302(1)-015302(11).
 34. Plasma Processes and Polymers 12 (2015) 416-421.
 35. R.J. Peláez, C.N. Afonso, M. Škereň, J. Bulíř
  Nanotechnology 26 (2015) 255301(1)-255301(9).
 36. J.Čížek, J. Valenta, P. Hruška, O. Melikhova, I. Procházka, M. Novotný, J. Bulíř
  Applied Physics Letters 106 (2015) 251902(1)-251902(4).
 37. P. Fitl, M. Vrňata, D. Kopecký, J. Vlček, J. Škodová, J. Bulíř, M. Novotný, P. Pokorný
  Applied Surface Science 302 (2014) 37-41.
 38. M. Novotný, J. Bulíř, A. Bensalah-Ledoux, S. Guy, P. Fitl, M. Vrňata, J. Lančok, B. Moine
  Applied Physics A-Materials Science & Processing 117 (2014) 377-381.
 39. P. Hruška, J. Čížek, W. Anwand, J. Bulíř, J. Lančok, J. Stráská, O. Melikhova, I. Procházka
  Journal of Physics: Conference Series 505 (2014) 012024(1)-012024(4).
 40. M. Vlček, J. Čížek, I. Procházka, M. Novotný, J. Bulíř, J. Lančok, W. Anwand, G. Brauer, J-P Mosnier
  Journal of Physics: Conference Series 505 (2014) 012021(1)-012021(4).
 41. Surface & Coatings Technology 228 (2013) S466-S469.
 42. R. J. Peláez, C. N. Afonso, J. Bulíř, M. Novotný, J. Lančok, K. Piksová
  Nanotechnology 24 (2013) 095301(1)-095301(7).
 43. J. Bulíř, M. Novotný, J. Lančok, L. Fekete, J. Drahokoupil, J. Musil
  Surface & Coatings Technology 228 (2013) S86-S90.
 44. A. Guille, A. Pereira, A. Bensalah-Ledoux, B. Moine, M. Novotný, J. Bulíř, P. Fitl, J. Lančok
  Journal of Applied Physics 114 (2013) 203509(1)-203509(4).
 45. O. Melikhova, J. Čížek, F. Lukáč, M. Vlček, M. Novotný, J. Bulíř, J. Lančok, W. Anwand, G. Brauer, J. Connolly, E. McCarthy, S. Krishnamurthy, J. Mosnier
  Journal of Alloys and Compounds 580 (2013) S40-S43.
 46. M. Novotný, J. Čížek, R. Kužel, J. Bulíř, J. Lančok, J. Connolly, E. McCarthy, S. Krishnamurthy, J-P Mosnier, W. Anwand, G. Brauer
  Journal of Physics D: Applied Physics 45 (2012) 225101(1)-225101(12).
 47. R. Peláez, C. Afonso, J. Bulíř, J. Lančok, M. Novotný
  Surface & Coatings Technology 211 (2012) 205-208.
 48. Journal of Nanophotonics 5 (2011) 051503(1)-051503(10).
 49. Plasma Processes and Polymers 8 (2011) 459-464.
 50. Journal of Nanophotonics 5 (2011) 051511(1)-051511(10).