Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Gravitační vlny a asymptotické symetrie (GrAS) běžící MŠMT » Mobility Dr. Constantinos Skordis 2021 2022
Kosmologie, gravitace a temný sektor vesmíru (CoGraDS) běžící ESIF » OP VVV Dr. Constantinos Skordis 2016 2022
Teorie a modely temného sektoru: temná hmota, temná energie a gravitace (TheMoDS) EU-FP7 » ERC-CoG Dr. Constantinos Skordis 2014 2020