Studium urychlení částic v astrofyzikálních výtryscích

Anotace

Difúzní urychlení částic v je jedním z nejčastějších mechnismů urychlení částic v astrofyzikálních zdrojích s přítomností rázových vln. Hlavní nejistoty panují v určení minimální a maximální energie urychlených částic, které však mají významné důsledky pro jak doposud nevyřešený injekční problém, tak i pro vysvětlení původu kosmického záření vysokých energií. K pochopení těchto problémů bychom rádi studovali částicové urychlení v plazmatu pomocí semi-analytických i numerických metod za fyzikálních podmínek, které odpovídají výtryskům z aktivních galaktických jader i masivních protohvězd. Cílem bude nalezení energetického spektra urychlených částic i emitovaného záření, které bude možné v budoucnu porovnat s pozorováním v radiovém oboru (např. pomocí SKA) i oboru gama (CTA). V neposlední řadě bychom také rádi využili získané výsledky k návrhu nových experimentů s využitím PW laserů nové generace. Krátkodobé vytvoření bezsrážkových rázovových vln i experimentální studium turbulentního zesílení magnetických polí, které tyto lasery v současnosti již umožňují v pozemské laboratoři,