Prostorové vlastnosti korelací fotonových párů při přechodu od nízkých k vysokým intenzitám

Text

V publikaci vnesla skupina ze Společné laboratoře optiky v Olomouci společně se skupinou z University of Insubria, Como, Itálie, více světla do problému prostorových korelací ve svazcích fotonových dvojčat získávaných v nelineárním procesu parametrické sestupné frekvenční konverze. Konkrétně bylo ukázáno, že prostorové korelační funkce měřené pro korelované páry fotonů na jednofotonové úrovni odpovídají skvrnkovým vzorům pozorovatelným při vysokých intenzitách. Tato korespondence byla pozorována poprvé v jednom experimentálním uspořádání za použití rozdílných módů detekce intenzifikované CCD kamery v režimech nízké a vysoké intenzity. Tento proces je považován za jeden z nejužitečnějších nástrojů výzkumu základních přírodních zákonů stejně jako praktických aplikací kvantové optiky a kvantového zpracování informace.

 

fotonove_pary.png
Popis
Skvrnkový obrazec získaný v nelineárním procesu při vysokých intenzitách.