Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů (Proxima) GAČR » Standardní doc. Mgr. Jakub Holovský, Ph.D. 2018 2020