Optické odhalení defektů ve filmech epitaxního titanu barnatého

Text

Spojením pnutí vzniklého epitaxí a vhodnými podmínkami syntézy lze dosáhnout zavedení specifických bodových defektů ve filmech z perovskitového oxidu. Ve ferroelektrických filmech takové defekty vedou k důležitým polárním a elektronickým vlastnostem, které dále umožňují pokročilé aplikace. V této práci se pomocí studia optických konstant epitaxních ferroelektrických BaTiO3 vrstev v širokém spektrálním pásu (0.75-8.8eV) vyšetřují defekty spojené s kyslíkovou vakancí. Je ukázáno, že defekty vytvářejí „in-gap“ stavy a vnitřní elektrické pole, které se projevují přidaným optickým přechodem pod zakázaným pásem a významným modrým posunem mezipásových přechodů. Za toto chování může být odpovědná tvorba a mimorovinné zarovnání dipolárních (Ti3+ - Vo) defektních komplexů.

Druhá derivace imaginární části dielektrické funkce ve vrstvě s deficiencí kyslíku (zelená) a v referenční vrstvě (modrá). Mimorovinné a rovinné dipolární (Ti3+ - Vo)  komplexy jsou schematicky ilustrovány vpravo.