Epitaxně stabilizované perovskitové feroelektricko-magnetické tuhé roztoky

Anotace

Materiály a struktury vykazující kombinace fero-elektro-magnetických vlastností mají velký význam a potenciál pro moderní elektroniku. Projekt se zabývá experimentální studií růstu a vlastností nových pevných roztoků s použitím perovskitových feroelektrických základů (např. PbTiO3) a magnetickych příměsí (jako Mn). Koncentrace příměsí vyšší než rozpustnostní limity monokrystalových základů se dosáhne pomocí heteroepitaxního růstu nových fází tenkých vrstev. Růsty epitaxiálně-stabilizovaných tuhých roztoků budou zkoumány a optimalizovány pomocí modifikované pulsní laserové depozice. Vztah mezi epitaxně kontrolovaným složením a mikrostrukturou, a elektromagnetickými vlastnostmi připravených tuhých roztoků bude vyhodnocen a zanalyzován. Výsledky práce přispějí k základnímu porozumění nanorozměrných jevů v epitaxních perovskitových oxidech a umožní vývoj nových materiálů a systémů s pokročilými nebo úplně novými funkcemi.