Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Pokročilá epitaxe aniontově dopovaných perovskitů běžící GAČR » Standardní doc. Marina Tjunina, Ph.D. 2019 2021
Epitaxně stabilizované perovskitové feroelektricko-magnetické tuhé roztoky GAČR » Standardní doc. Marina Tjunina, Ph.D. 2015 2017