Činnost

Text
  • Charakterizace scintilačních materiálů metodou amplitudové spektrometrie (měření světelného výtěžku, energetické rozlišovací schopnosti, apod.)
  • Scintilační a luminiscenční vlastnosti epitaxních filmů
  • Kinetika scintilační odezvy a její vliv na amplitudové spektrum
  • Depozice energie ve scintilačních detektorech a její vliv na odezvu detektoru

ORCID: 0000-0002-2766-2907