Teorie transportu elektronu v komplexních nanosystémech

Anotace

Hlavním cílem projektu je vytvořit a aplikovat metodu popisující neadiabatický přenos elektronu v rámci molekul. Vyvinutá metoda budeme aplikována nastudium aktivačních procesů molekulárního transportu elektronu (děr) během expozice světla a následnou tvarovou změnu molekuly.