Studium interních vlastností jednotlivých molekul pomocí Kelvinovy sondy a mikroskopu atomárních sil

Anotace

Pokrok v oblasti rastrovací mikroskopie umožňuje v současné době dosáhnout vysokého rozlišení vnitřní struktury molekul adsorbovaných na površích. V tomto projektu se budeme zabývat dalším rozvojem této techniky, zejména pak 3D zobrazením nábojové hustoty molekul a jejich polarizací s atomárním rozlišením pomocí kombinace AFM a Kelvinovy sondy s upravenými hroty. Dále budeme studovat proces tautomerizace - tj. přenosu atomu vodíku v rámci jedné nukleové báze deponované na povrch pevné látky - pomocí pokročilé AFM/STM techniky a teoretických výpočtů. Provedeme teoretické simulace, které umožní hlubší pochopení a správnou interpretaci experimentálních dat.