Studium bimetalických nanostruktur na povrchu Si v atomárním měřítku

Anotace

rastrovací tunelová mikroskopie, rastrovací tunelová spektroskopie, teorie funkcionálu hustoty, bimetalické nanostruktury, lokální hustota stavů, kovy, křemík