Studium atomárních sil a tunelovacího proudu v systémech s atomárním měřítkem