Kontrola jednoelektronových nábojových stavů v molekulách na površích

Anotace

Budoucí generace nanoelektronických zařízení vyžaduje zkoumat nové koncepty a principy, například molekulární kvantově-tečkové celulární automaty (tzv. mQCA). Koncept mQCA spočívá v přepínání nábojových stavů na molekulách uspořádáných v mřížkách, které představují základní výpočetní operace. K přeměně tohoto konceptu na funkční zařízení potřebujeme podstatně rozšířit naše současné znalosti o jednoelektronových nábojových stavech v molekulách. V tomto projektu zamýšlíme pomocí kombinace pokročilé rastrové mikroskopie a teoretických výpočtů studovat formování, časový vývoj a přepínání náboje v molekulách na bázi ferrocenu, které jsou naneseny na povrch v podmínkách ultravyského vakua (UHV). V rámci projektu se budeme zabývat těmito základními úkoly: (i) stanovení doby života nábojového stavu v molekulách a (ii) tvorba dvou nábojových stavů v jedné molekule. Tyto znalosti poskytnou také nové perspektivy v problematice ukládání a konverze energie na molekulární úrovni.