Prémie Lumina quaeruntur otevře vědecký směr, který doposud ve Fyzikálním ústavu chyběl

Datum publikace
Autor
Kategorie aktualit
Perex

Fyzik Tomáš Neuman si díky prémii Lumina quaeruntur, kterou převzal z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové, založí ve Fyzikálním ústavu vlastní vědecký tým a pokusí se zásadně posunout současný výzkum interakce světla s molekulami a 2D materiály pomocí nových teoretických a simulačních výpočetních přístupů.

Společně s Tomášem Neumanem převzali prémii informatik Helmut Schmidt, fyzikální chemik Štěpán Timr, molekulární genetik Teije Middelkoop, kunsthistorička Fedora Parkmann a historička Veronika Pehe. Šestice oceněných získala od Akademie věd podporu až čtyři miliony korun za kalendářní rok na dobu maximálně pěti let. 

„Laureáty zavazujeme k tomu, aby si během pěti let od začátku práce v novém výzkumném týmu zažádali o prestižní grant Evropské výzkumné rady – např. ERC či jeho ekvivalent,“  uvedla na slavnostním předání předsedkyně AV ČR Eva  Zažímalová.

Molekula, světlo a kvantová teorie. Může to znít cize, ale právě kvantový popis interakce světla s molekulami je zásadní pro pochopení elektro- a fotoluminiscence jednotlivých molekul, které nalézají využití např. v lékařství, chemii nebo optoelektronice. A přesně tomu se věnuje Tomáš Neuman.

Uznávaný odborník teoretického popisu světelné emise měřené rastrovací mikroskopií o svém výzkumu uvedl: „Umíme opticky rozlišit mikroskopické struktury jednotlivých molekul. Pokud je dokážeme správně interpretovat, můžeme položit základy atomární optice a zavést modelové technologie. Rádi bychom také prozkoumali, jak studované molekuly a 2D materiály uplatnit v optoelektronických a kvantových technologiích.“ Umožní tím otevření velmi perspektivního vědeckého směru, který doposud ve Fyzikálním ústavu AV ČR chyběl.

Tomáš Neuman získal doktorát v oboru fyzika, chemie a materiály na Baskické univerzitě ve Španělsku. Prošel mnoha zahraničními institucemi hlavně ve Španělsku, jako postdoktorand pobýval na Harvardově univerzitě v USA, rok strávil ve Štrasburku ve Francii a momentálně pracuje ve Francouzském národním výzkumném centru (CNRS) v Institutu molekulárních věd v Orsay. 

Prémie Lumina quaeruntur cílí na vědce a vědkyně na prahu středního věku včetně těch, kteří se do aktivní kariéry vracejí po rodičovské dovolené. Ocenění Lumina quaeruntur bylo poprvé uděleno v roce 2018, dosud jej obdrželo 25 vědců a vědkyň. 

Zdroj: AV ČR

 

Klíčová slova: