Nositelem letošní ceny České chemické společnosti se stal fyzik Pavel Jelínek

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Mezinárodní odborná komise udělila Cenu Rudolfa Lukeše pro rok 2020 Pavlu Jelínkovi za jeho výzkum chemických vlastností molekulárních struktur na površích pevných látek. Hodnotitele zaujaly vyvíjené techniky rastrovací mikroskopie, které nacházejí uplatnění v organické chemii.

Fyzik Pavel Jelínek, nositel ceny České chemické společnosti
Popis
Fyzik Pavel Jelínek, nositel ceny České chemické společnosti | foto: Foto: Nadace Experientia

„Cenu Rudolfa Lukeše osobně vnímám jako příjemné překvapení, a především potvrzení, že náš výzkum přesahuje oblast fyziky pevných látek," uvedl Pavel Jelínek, vedoucí skupiny Nanosurf Lab a oddělení Povrchů a molekulárních struktur FZU. 

Rozvoj rastrovací mikroskopie, která v současné době umožňuje zobrazení chemické struktury planárních molekul na površích pevných látek s nebývalým prostorovým rozlišením, je názorným příkladem jednoho z mezioborových průniků základního výzkumu na Fyzikálním ústavu.

Jak uvádí Pavel Jelínek, chemie na površích pevných látek umožňuje vytvářet sloučeniny, které není možné připravit v roztocích tradičními postupy. „Je také možné připravit jednotlivé polymery a pracovat s nimi bez toho, aniž bychom naráželi na problém jejich rozpustnosti. To nám umožňuje studovat nejenom chemické reakce na úrovni jednotlivých molekul, ale zároveň také zkoumat jejich vlastnosti,” doplnil Pavel Jelínek.

Vědecký tým Pavla Jelínka má do budoucna plno výzkumných záměrů. „V nejbližší době plánujeme zkoumat možnosti detekce magnetických stavů a kvantových fázových přechodů u 1D molekulárních řetízků. Za tímto účelem v současné době zkoušíme magnetické hroty na bázi niklocenu. Hodláme také v dohledné době implementovat techniku elektronové spinové rezonance v našem nízkoteplotním mikroskopu," prozradil Pavel Jelínek. V plánu mají zabývat se i možností indukování chemických reakcí pomocí světla. To by vědcům otevřelo cestu k přípravě molekulárních systémů na izolátorech, což je oblast doposud téměř neprobádaná.

Pavel Jelínek získal doktorát na ČVUT v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství odkud přešel do skupiny profesora Fernanda Florese na Universidad Autónoma de Madrid ve Španělsku. Následně získal pozici hostujícího profesora na Graduate School of Engineering Osaka University v Japonsku. Pavel Jelínek je členem edičních výborů mezinárodních vědeckých časopisů Journal of Physics: Condensed Matter. Působí také jako vědecký pracovník Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Za své vědecké výsledky získal v roce 2016 Akademickou prémii, Cenu AV ČR (2012) a Prémii Otto Wichterleho (2007).

Cenu Rudolfa Lukeše udílí Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia. Jejím cílem je ocenění vědce za vynikající soubor původních prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie z posledních 5 let publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech. Česká společnost chemická se snaží tímto způsobem zvýšit povědomí o excelentních osobnostech vědy a současně motivovat vědeckou komunitu ke zvyšování excelence. Prémie je nově spojena s odměnou ve výši 100 000 Kč.

 

Klíčová slova: