Činnost

Text

Numerické částicové simulace ve fyzice laserového plazmatu, zejména laserově řízeného urychlování iontů.

ORCID 0000-0003-4586-1149