Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Pokročilé Mikro-nosníkové Prvky z Širokopásmových Polovodičových Materiálů běžící MŠMT » Ostatní doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2020 2021
3D tištěné diamantové kompozitní komponenty pro účinnější energetiku běžící TAČR » THÉTA doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2019 2023
Alotropní formy uhlíku: mikrobiologické studie GAČR » Standardní doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2015 2017
Využití kmenových buněk tukové tkáně získané liposukcí v tkáňovém inženýrství GAČR » Ostatní doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2015 2018
Příprava, modifikace a charakterizace materálů zářením GAČR » Excellence in basic research doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2012 2018
Výroba, strukturování a modifikace nanokrystalických diamantů za účelem bakteriocidních studií GAČR » Standardní doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2012 2014
Nízkoteplotní hybridní mikrovlnné plazmové zdroje s vysokým stupněm ionizace uspořádaných v matricové konfiguraci umožňujících depozice perspektivných materiálů a jejich (nano) kompozitů na 2D a 3D objekty TAČR » ALFA doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2011 2014
Vizualizace tvorby kolagenu osteogenními buňkami v kulturách na vrstvách nanokrystalického diamantu GAČR » Standardní doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2011 2013
Cílená manipulace povrchů nano-struktur diamantu a jejich charakterizace MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - KONTAKT I + II doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2010 2011
Modulární rastrovací elektronový mikroskop MPO » TIP doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2010 2014
Studium interakce (bio) molekul s povrchem syntetických diamantů s Uppsala Universitou GA AVČR » Mezinárodní spolupráce doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2009 2012