Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN