Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN MŠMT » INTER-TRANSFER doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2017 2021
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN (CERN-CZ) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2016 2019
Studium novych stavu latky na urychlovaci LHC MŠMT » Mobility doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2015 2016
Mezinárodní experiment ATLAS-CERN (ATLAS-CERN) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II doc. Alexander Kupčo, Ph.D. 2013 2015