FZU exceloval v soutěži MSCA PF 2022 a MSCA CZ

Anotace

Ve srovnání s předchozím rokem došlo ve výzvě MSCA PF 2022 k překvapivému vývoji, zatímco počet žádostí podaných do evropské soutěže poklesl o 1 312 projektů, rozpočet pro tuto výzvu narostl o 15 milionů eur oproti roku 2021 na celkových 257 milionů eur. Díky tomuto vývoji se podařilo financovat o 79 projektů více než v předešlém roce.