Činnost

Text

Měření a vyhodnocování Ramanových a luminiscenčních spekter na polovodičových heterostrukturách s cílem objasnit mechanismus optických přechodů a následně zlepšit vlastnosti připravených struktur.