Činnost

Text

Zajišťování agendy lidských zdrojů Centra HiLASE, nastavování interních HR procesů, zejm. nábor, adaptace, vzdělávání, mzdová politika, hodnocení zaměstnanců aj. Vedení agendy personálního systému OKbase, Koordinace a realizace dílčích strategií aktivity A projektu HR Award – Zkvalitnění strategického řízení FZÚ AV ČR.