Úspěšné pozorování planetky 2012 DA14 dalekohledem Fyzikálního ústavu AV ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Dalekohled FRAM (Fotometrický Robotický Atmosférický Monitor), který je provozován Fyzikálním ústavem AV ČR na Observatoři Pierra Augera u města Malargüe v Argentině, úspěšně pozoroval asteroid 2012 DA14, který ve večerních hodinách dne 15. 2. 2013 proletěl v těsné blízkosti Země. Asteroid se konkrétně v 20:26 SEČ přiblížil k zemskému povrchu na vzdálenost necelých 28 000 kilometrů, což je pro známé těleso této velikosti rekordně blízký průlet.

Vzhledem ke svému umístění na jižní polokouli, FRAM pozoroval planetku ještě před jejím maximálním přiblížením k Zemi, již v noci ze 14. na 15. února. První pozorování se podařilo realizovat kolem 1h SEČ 15. 2., kdy byla planetka ještě ve vzdálenosti zhruba 450 000 kilometrů od Země a měla jasnost 16. magnitudy, tedy byla zhruba desetitisíckrát méně jasná než nejslabší hvězdy viditelné pouhým okem.

Operátor dalekohledu FRAM Martin Mašek následně složil 20 desetisekundových expozic do jednoho obrázku tak, aby se planetka nacházela ve středu pole a vzniklý snímek zveřejnil. Vzhledem k tomu, že šlo o první snímek v rámci evropského projektu GLORIA, tedy projektu celosvětové sítě robotických dalekohledů, kterého se svým dalekohledem FRAM účastní i Fyzikální ústav AV ČR, dostalo se fotografii velké publicity. Mj. byla převzata na web NASA, otištěna v britském deníku Guardian a v internetových médiích skutečně po celém světě, např. v USA, Austrálii, Brazílii, Japonsku či Indonésii.

 

Martin Mašek na snímcích provedl i přesnou analýzu pozice asteroidu, kterou poskytl americkému Minor Planet Center (MPC). Tyto údaje z FRAMu byly následně použity pro zpřesnění dráhy planetky (viz elektronický cirkulář MPC č. 2013-C72).

Ze získaných snímků tým dalekohledu FRAM následně vytvořil i animaci, kde je planetka vidět jako malý pohybující se bod ve středu snímku. Každý snímek animace je vytvořen z pěti destisekundových expozic, celkem bylo k vytvoření animace použito padesát snímků.

V prvních hodinách dne 15. 2. se planetka 2012 DA14 ještě pohybovala mezi hvězdami zdánlivou rychlostí pouze několika úhlových vteřin za minutu. V době okolo svého nejbližšího přiblížení (které se nacházelo např. pod dráhou geostacionárních družic) však doslova prosprintovala mezi hvězdami zdánlivou rychlostí téměř jednoho stupně za minutu, jak pěkně ukazuje animace z partnerského dalekohledu BOOTES-1B, který rovněž pracuje v rámcí sítě GLORIA a nachází se poblíž města Malaga v jižním Španělsku.

Další informace o dalekohledu FRAM je možné nalézt na stránkách gloria.fzu.cz a další informace o projektu GLORIA a o pozorování planetky 2012 DA14 na stránkách gloria-project.eu.

Klíčová slova: