Činnost

Text

Administrativní a organizační agenda. Organizace a příprava jednání oddělení a seminářů. Vedení dokumentace, vyřizování korespondence, příjem a vydávání faktur, příprava podkladů pro hlavní účetní a pro personální oddělení.