Činnost

Text
  • elektronová struktura a magnetismus látek se silně korelovanými elektrony
  • sloučeniny těžkých prvků s f elektrony (například sloučeniny uranu)
  • výpočty rentgenovských spekter
  • nehomogenní mřížkové modely s korelovanými fermiony
  • stínění a Friedelovy oscilace studované teorií dynamického středního pole formulovanou v přímém prostoru (R-DMFT)
  • rozptyl elektronů na defektech a příměsích v kovech

ORCID 0000-0003-3032-6717
ResearchGate