Vývoj a testování nových soustav pro merení magnetického Barkhausenova šumu pri kontrolovaných magnetizacních podmínkách (BNcontrol)

Anotace

Projekt si klade za cíl vyvinout inovační soustavy pro měření magnetického Barkhausenova šumu. Aby se objasnil původ měřeného signálu, magnetizační podmínky bude kontrolovat regulační obvod s digitální zpětnou vazbou: budeme testovat malé ploché vzorky při stanovených časových průbězích magnetického pole nebo indukce. Magnetické pole uvnitř vzorků určíme extrapolací tečných povrchových polí, měřených vertikální sadou Hallových senzoru. Bylo dokázáno, že tento unikátní měřicí přístup stabilizuje měření magneticky otevřených vzorků a poskytne fyzikálně přesná data přímo vztažená k jejich skutečnému stavu magnetizace. Problém snímání Barkhausenova signálu budeme testovat různými druhy snímacích cívek: vedle průmyslově použitelné příložné cívky na povrchu vzorku vyzkoušíme i laboratorní cívku navinutou na vzorek. Přínosem projektu budou cenné informace pro inženýrský obor magnetických měření a jejich interpretace. Výsledky projektu budou prezentovány široké vědecké a průmyslové veřejnosti. Bude-li to účelné, podáme návrh na patentování vyvinutého měřícího systému.

Cílem projektu je vyjasnit a interpretovat původ měřeného signálu Barkhausenova šumu při kontrolovaných magnetizačních podmínkách, stabilizovat výsledky měření vůči experimentálním variacím a najít způsoby standardizace metody magnetického Barkhausenova šumu v laboratorním i průmyslovém prostředí.