Vývoj nové soustavy na měření otevřených feromagnetických vzorků s kontrolováním magnetizačního signálu (Měřecí soustava s kontrolováním magnetizačního signálu)

Anotace

Projekt si klade za cíl inovační vývoj jedno-jhové soustavy na měření magnetické hystereze a Barkhausenova šumu. Pro stabilizaci magnetizačních podmínek a nezávislost výsledků měřeni na kvalitě kontaktu mezi jhem a vzorkem bude vyvinut iterační digitální postup se zpětnou vazbou na kontrolovaní závislosti magnetického pole nebo toku s časem. Magnetizace vzorků bude kontrolována sadou Hallových senzorů měřicí profil tečného povrchového pole nad vzorkem. Extrapolace profilů pole k povrchu vzorků bude využita pro určování skutečného pole ve vzorcích. Pro nezávislost výsledků měřeni na velkosti vzorků bude zkonstruován originální senzor na lokální měření Barkhausenova šumu. Jeho konstrukce bude spojovat sadu Hallových senzorů pro magnetizační kontrolu za pomoci digitální zpětné vazby a příložnou cívku na měření Barkhausenovské odezvy. Bude provedeno detailní studium použitelnosti navrhované měřicí metody pro řadu klasických průmyslových úkolů. V případě pozitivních výsledku bude podán návrh na patentování senzoru na měření Barkhausenova šumu.

Cílem projektu je maximálně rozšířit aplikace jedno-jhové soustavy na měření magnetické hystereze a Barkhausenova šumu v laboratorních a průmyslových podmínkách. Bude vyvinut nový senzor na měření Barkhausenova šumu s digitální kontrolou lokální magnetizaci za pomoci sady Hallových senzorů.