LASERLAB-EUROPE - Integrovaná iniciativa evropských laserových výzkumných infrastruktur (II.)

Text

Hlavní řešitel: Ing. Karel Jungwirth, DrSc.
Název: Integrovaná iniciativa evropských laserových výzkumných infrastruktur (II.)
Akronym: LASERLAB-EUROPE
Program: H2020-EU.1.4.1.2.
Financování: RIA - Research and Innovation action
Projekt RCN: 226880
Projekt ID: 871124
Období: 1. 12. 2019 - 30. 11. 2023
Celkové náklady: 10 000 000 EUR
Příspěvek EU pro FZÚ: 143 761,25 EUR
Koordinováno ve: Švédsku

Cíl:

K hlavním cílům projektu přibylo poslání rozšiřovat evropskou základnu laserového výzkumu a aplikací vazbami na spřízněné vědecké komunity. To našlo svůj odraz i ve dvou startujících JRA – Inovative LAser Technologies (ILAT), kde je nově zapojeno HiLASE a Laser-driven High Energy Photon and Particle Sources towards Industrial and Societal Applications (LEPP), kde se zúročí již realizovaná modernizace infrastruktury PALS.

Tento projekt byl spolufinancován EU.

Zpět na seznam projektů